Phận thê thảm của Bỉ, Pháp và Hà Lan trong CTTG 2 (1)

Nhật Vi -

(Kiến Thức) - "Nhanh chóng" là hai từ đơn giản nhất để mô tả sự sụp đổ không thể "nhanh" hơn của quân đội ba nước Bỉ, Pháp, Hà Lan trước phát xít Đức.

 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-2
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-3
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-4
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-5
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-6
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-7
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-8
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-9
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-10
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-11
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-12
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-13
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-14
 • Phan the tham cua Bi, Phap va Ha Lan trong CTTG 2 (1)-Hinh-15

Tin video truyền hình xem nhiều nhất