Ngành GD chưa “tề gia” thì sao góp phần phát triển đất nước?

Ngành GD chưa “tề gia” thì sao góp phần phát triển đất nước?

(Kiến Thức) -Tại Văn bia đá Quốc Tử Giám đến nay vẫn còn lưu giữ dòng chữ "Hiền tài là nguyên khí Quốc gia" được Tiến sĩ Thân Nhân Trung thảo ra cách đây 500 năm trước. Nhưng giờ đây, ngẫm chuyện "giáo dục là quốc sách hàng đầu" nhưng ngành giáo dục còn chưa "tề gia" sao có thể góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.
Trang trước34567