Chấm dứt mối tình tuổi 17 với Quang Hải, Nhật Lê ngày càng rạng rỡ

Nhật Lê chia sẻ rất nhiều hình ảnh hấp dẫn trên Instagram có gần nửa triệu lượt theo dõi của mình.

 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-2
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-3
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-4
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-5
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-6
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-7
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-8
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-9
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-10
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-11
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-12
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-13
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-14
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-15
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-16
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-17
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-18
 • Cham dut moi tinh tuoi 17 voi Quang Hai, Nhat Le ngay cang rang ro-Hinh-19
Theo Dân Việt