Chuẩn đại gia, Ngọc Trinh là người sở hữu iPhone 12 đầu tiên?

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh từng thừa nhận đã đặt mua iPhone 12 từ nước ngoài từ lâu và đang trong quá trình chuyển về.

 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-2
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-3
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-4
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-5
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-6
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-7
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-8
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-9
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-10
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-11
 • Chuan dai gia, Ngoc Trinh la nguoi so huu iPhone 12 dau tien?-Hinh-12
Hạ Nhiên