Độc lạ màn rước dâu bằng máy xúc của chú rể Nghệ An

Thay vì đón rước dâu bằng xe ô tô như nhiều đám cưới khác, chú rể ở Nghệ An đã dùng chiếc máy xúc thành xe hoa trong đám cưới của mình.

 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-2
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-3
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-4
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-5
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-6
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-7
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-8
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-9
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-10
 • Doc la man ruoc dau bang may xuc cua chu re Nghe An-Hinh-11
Hạ Nhiên