Đóng MV, Linh Ngọc Đàm được trả cát-xê ai nghe cũng bất ngờ

Sau khi nhận lời xuất hiện trong MV của streamer QNT, Linh Ngọc Đàm được chính chủ hứa sẽ trả ơn bằng chiếc nhẫn kim cương.

  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-2
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-3
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-4
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-5
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-6
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-7
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-8
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-9
  • Dong MV, Linh Ngoc Dam duoc tra cat-xe ai nghe cung bat ngo-Hinh-10
Phượng Hà