Giao thừa mưa to, dân mạng chỉ biết...than trời

Quỳnh Thư -

(Kiến Thức) - Do trời mưa to, không thể ra ngoài đi chơi, dân mạng chỉ biết nằm nhà đắp chăn than trời trong đêm giao thừa.

 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-2
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-3
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-4
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-5
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-6
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-7
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-8
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-9
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-10
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-11
 • Giao thua mua to, dan mang chi biet...than troi-Hinh-12