Hình ảnh Hoàng quý phi Thái mặc quân phục, áo croptop gây bão mạng

Theo Lê Thanh/Zing News -

Văn phòng Hoàng gia Thái mới công bố những hình ảnh hiếm của Hoàng quý phi được nhà vua sắc phong hồi tháng 7. Trang mạng của văn phòng sau đó sập vì có quá nhiều người truy cập.
 

 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-2
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-3
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-4
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-5
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-6
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-7
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-8
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-9
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-10
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-11
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-12
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-13
 • Hinh anh Hoang quy phi Thai mac quan phuc, ao croptop gay bao mang-Hinh-14