Lê Bống tham dự Thailand Fashion Week 2022, netizen kịch liệt phản đối

Thông tin Lê Bống chính thức lên đường sang Bangkok tham dự Thailand Fashion Week 2022 đã làm cư dân mạng được phen xôn xao bàn tán.

 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-2
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-3
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-4
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-5
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-6
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-7
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-8
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-9
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-10
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-11
 • Le Bong tham du Thailand Fashion Week 2022, netizen kich liet phan doi-Hinh-12
Hạ Nhiên