Quang Hải cùng “bạn gái tin đồn” xuất hiện bên nhau công khai

Mới đây, khi tham gia một hoạt động từ thiện đá bóng gây quỹ ở Cần Thơ, Quang Hải đã xuất hiện bên cạnh bạn gái tin đồn - Chu Thanh Huyền.

 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-2
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-3
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-4
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-5
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-6
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-7
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-8
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-9
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-10
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-11
 • Quang Hai cung “ban gai tin don” xuat hien ben nhau cong khai-Hinh-12
Hạ Nhiên