Sắm đồ mặc Tết Nguyên Đán, cánh mày râu ngã ngửa khi nhận hàng

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Dù ít gặp hơn nhưng cảnh rơi vào thảm họa mang tên sắm đồ mặc Tết Nguyên Đán vẫn rơi vào đầu hội anh em khiến họ hoang mang thực sự.

  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-2
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-3
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-4
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-5
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-6
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-7
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-8
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-9
  • Sam do mac Tet Nguyen Dan, canh may rau nga ngua khi nhan hang-Hinh-10