Sáng tạo “giấy like” tặng con, vị phụ huynh Bắc Ninh gây bão mạng

Hạ Nhiên -

(Kiến Thức) - Mới đây, một phụ huynh ở Bắc Ninh đã nghĩ ra ý tưởng tặng con trẻ "giấy like" thay giấy khen cùng lễ bế giảng ngay tại nhà vô cùng độc đáo.

  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang
  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang-Hinh-2
  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang-Hinh-3
  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang-Hinh-4
  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang-Hinh-5
  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang-Hinh-6
  • Sang tao “giay like” tang con, vi phu huynh Bac Ninh gay bao mang-Hinh-7