Thăm nhà làm việc của bác sĩ A. Yersin trên đỉnh Hòn Bà

Google News

Trên đỉnh núi Hòn Bà (Khánh Hòa) cao hơn 1.500m so với mực nước biển, di tích Nhà làm việc của bác sĩ A. Yersin phủ lớp rêu phong, cỏ dại mọc đầy xung quanh.

 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-2
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-3
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-4
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-5
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-6
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-7
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-8
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-9
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-10
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-11
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-12
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-13
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-14
 • Tham nha lam viec cua bac si A. Yersin tren dinh Hon Ba-Hinh-15
Theo Đức Thảo/Báo Công Thương