Bản dựng iPhone 11 chạy trên nền tảng iOS 13

Thiên Anh -

Bản dựng này được thực hiện dựa trên những thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone 2019. Theo đó, máy sẽ có thiết kế tương tự các sản phẩm tiền nhiệm.

  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13
  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13-Hinh-2
  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13-Hinh-3
  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13-Hinh-4
  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13-Hinh-5
  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13-Hinh-6
  • Ban dung iPhone 11 chay tren nen tang iOS 13-Hinh-7