Đọ dáng Bphone 2017 cùng Bphone đời đầu

Hoàng Minh (TH) -

(Kiến Thức) - Dù chưa thật sự hoàn hảo nhưng rõ ràng Bphone 2017 đã hoàn lột xác so với phiên bản Bphone đời đầu (2015). 

 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-2
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-3
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-4
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-5
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-6
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-7
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-8
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-9
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-10
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-11
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-12
 • Do dang Bphone 2017 cung Bphone doi dau-Hinh-13