Nga điều chế vắc xin COVID-19 dạng uống đầu tiên thế giới

Viện Y học Thực nghiệm Saint-Peterburg, Nga đang điều chế loại vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới có thể uống trực tiếp từ chai đựng dưới dạng sản phẩm sữa lên men. 

 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-2
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-3
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-4
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-5
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-6
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-7
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-8
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-9
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-10
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-11
 • Nga dieu che vac xin COVID-19 dang uong dau tien the gioi-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)