Tổng hợp thành công thuốc điều trị COVID -19, khoa học Việt Nam "thăng hạng"?

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam vừa có một đột phá mới khi nghiên cứu thành công phương pháp rút gọn quy trình tổng hợp thuốc Favipiravir (một loại thuốc điều trị COVID-19) từ 7-8 bước xuống còn 3 bước.

 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
 • Tong hop thanh cong thuoc dieu tri COVID -19, khoa hoc Viet Nam
Thu Hà (TH)