Đón Tết chị em vui thôi chứ đừng... vui quá!

Theo Chém Gió/Dân Việt -

Năm hết Tết đến chị em có thể vui, nhưng vui thôi chứ đừng vui quá...đà như thế này chứ.

 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-2
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-3
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-4
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-5
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-6
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-7
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-8
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-9
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-10
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-11
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-12
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-13
 • Don Tet chi em vui thoi chu dung... vui qua!-Hinh-14