Đừng tin vào mấy câu "đạo lý" trên mạng xã hội

Theo Truyện Cổ Remix/Dân Việt -

Đừng vội vàng tin vào những câu nói "đạo lý" ở trên mạng xã hội, cẩn thận có ngày mang họa vào thân.

  • Dung tin vao may cau