Bảo tàng bên trong Tử Cấm Thành có những bảo vật nào?

Bên trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc có một bảo tàng. Đó là bảo tàng Cung điện được thành lập năm 1925. Nơi đây lưu giữ, bảo quản và trưng bày hơn 1 triệu cổ vật có từ đời nhà Minh và nhà Thanh. 

  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-2
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-3
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-4
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-5
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-6
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-7
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-8
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-9
  • Bao tang ben trong Tu Cam Thanh co nhung bao vat nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)