Cận cảnh kho báu trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun

Tâm Anh (theo Daily Mail) -

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên trong gần 1 thế kỷ, những món đồ bằng vàng ròng được tìm thấy trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun được trưng bày cho du khách tham quan.

  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-2
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-3
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-4
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-5
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-6
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-7
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-8
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-9
  • Can canh kho bau trong lang mo pharaoh Tutankhamun-Hinh-10