Cận cảnh các liều vaccine COVID-19 trong kho lạnh tại TP HCM

Những lọ vaccine COVID-19 đầu tiên được bảo quản tại kho lạnh của VNVC trong điều kiện nghiêm ngặt.

  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-2
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-3
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-4
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-5
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-6
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-7
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-8
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-9
  • Can canh cac lieu vaccine COVID-19 trong kho lanh tai TP HCM-Hinh-10
Theo Chi Hùng - Bích Huệ/ Zing