Ung thư dạ dày thích 7 kiểu người này, bạn có bị... gọi tên?

7 kiểu người này rất dễ bị ung thư dạ dày vì có thói quen ăn uống và sinh hoạt không khoa học. 

 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-2
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-3
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-4
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-5
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-6
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-7
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-8
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-9
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-10
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-11
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-12
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-13
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-14
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-15
 • Ung thu da day thich 7 kieu nguoi nay, ban co bi... goi ten?-Hinh-16
Kiều Dụ (Theo ET)