Dự án khu dân cư Hải Hà chuyển từ đất dịch vụ thành đất ở không qua đấu giá?

Dự án khu dân cư Hải Hà chuyển từ đất dịch vụ thành đất ở không qua đấu giá?

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công ty Hải Hà thuê 29.310 m2 tại xã Quảng Tân để xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô nhưng doanh nghiệp này không thực hiện dự án. Sau đó, khu đất dịch vụ được chuyển thành dự án khu dân cư Green Park Hải Hà (đất ở) mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Trang trước12345