Thủ đô tiên phong trong việc điện tử hóa việc cung cấp các dịch vụ điện

Thủ đô tiên phong trong việc điện tử hóa việc cung cấp các dịch vụ điện

(Kiến Thức) - Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) kéo theo dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành điện, với mong muốn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội.
Trang trước1