Cần sớm đưa Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vào đời sống

Cần sớm đưa Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vào đời sống

(Kiến Thức) - Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an đăng tải lấy ý kiến các bộ, ban ngành và các tầng lớp nhân dân. Dự thảo Luật đã nhận được sự đánh giá cao từ nhiều phía, với nhiều điểm mới, hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thực tế đặt ra hiện nay.
Trang trước12345