Ngoài hệ thống Gateway, Edufit Group còn sở hữu trường học nào?

Ngoài hệ thống Gateway, Edufit Group còn sở hữu trường học nào?

(Kiến Thức) - Ngoài hệ thống trường quốc tế Gateway, tập đoàn Edufit Group còn có trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS), hoạt động từ tháng 8/2011. Trường này được quảng cáo là "trường mầm non tiên phong áp dụng triết lý giáo dục Montessori vào giảng dạy, đặt nền móng phát triển cho phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam".
Trang trước12345