Bà chủ Đậu Thị Trinh “luồn lách” bán Hồng âm Lan Chi X2 không nguồn gốc: Sở Y tế Bắc Giang “bó tay“?

Bà chủ Đậu Thị Trinh “luồn lách” bán Hồng âm Lan Chi X2 không nguồn gốc: Sở Y tế Bắc Giang “bó tay“?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Bắc Giang chỉ cho biết, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lan Chi thì địa phương đều nắm hết trong tay nhưng vì Công ty này kinh doanh các sản phẩm qua mạng, do vậy “phạm vi kiểm soát của Sở cũng gặp nhiều khó khăn"!
Trang trước1