Từng bước chuyển đổi số trong giáo dục, bắt kịp xu hướng quốc tế

Từng bước chuyển đổi số trong giáo dục, bắt kịp xu hướng quốc tế

Chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu trong giáo dục nhằm thích nghi với thời kỳ “bình thường mới”, mà nó còn mở ra một phương pháp học tập tiên tiến hơn. Với sự trợ giúp của các thiết bị Công nghệ Thông tin, học sinh sẽ có trải nghiệm học tập sáng tạo hơn, lớp học sẽ trở nên “không biên giới”.

Từng bước chuyển đổi số trong giáo dục, bắt kịp xu hướng quốc tế

Từng bước chuyển đổi số trong giáo dục, bắt kịp xu hướng quốc tế

Chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu trong giáo dục nhằm thích nghi với thời kỳ “bình thường mới”, mà nó còn mở ra một phương pháp học tập tiên tiến hơn. Với sự trợ giúp của các thiết bị Công nghệ Thông tin, học sinh sẽ có trải nghiệm học tập sáng tạo hơn, lớp học sẽ trở nên “không biên giới”.
Trang trước23456