Khai trừ Đảng đại úy Lê Thị Hiền: Không bị tước danh hiệu CAND nhưng...

Khai trừ Đảng đại úy Lê Thị Hiền: Không bị tước danh hiệu CAND nhưng...

(Kiến Thức) - Về nguyên tắc một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một lần. Do vậy, nếu đại úy Hiền bị kỷ luật hạ cấp bậc thì không thể áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu CAND. Tuy nhiên, khi bị khai trừ khỏi Đảng, nữ đại úy nên tự viết đơn xin ra khỏi ngành.
Trang trước123