Ông Nguyễn Túc: “Người có động cơ leo cao như vụ việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa là rất nguy hiểm”

Ông Nguyễn Túc: “Người có động cơ leo cao như vụ việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa là rất nguy hiểm”

Ông Nguyễn Túc, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội, thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9 cho rằng, qua sự việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (Đắk Lắk), hay vụ việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Thanh Hóa)… cho thấy rõ công tác tổ chức cán bộ của chúng ta thời gian vừa qua bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng có những sai sót, mà sai sót ở tất cả các cấp chứ không riêng cấp nào.
Trang trước12