Khó tin: Nhờ hoa lan, Darwin xây dựng được thuyết tiến hóa

(Kiến Thức) - Hoa lan được coi là "nữ hoàng" trong thế giới các loài hoa. Và vị "nữ hoàng" này đã giúp nhà bác học thiên tài Darwin xây dựng Thuyết tiến hóa - học thuyết làm đảo lộn thế giới quan của con người về các loài sinh vật.

  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-2
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-3
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-4
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-5
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-6
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-7
  • Kho tin: Nho hoa lan, Darwin xay dung duoc thuyet tien hoa-Hinh-8
T.B (tổng hợp)