Lột trần 8 lý do khiến đế chế Tây La Mã sụp đổ

Năm 395, hoàng đế Diocletian chia đế chế La Mã thành hai phần Đông và Tây. Chưa đầy một thế kỷ sau đó, vào năm 476, đế chế Tây La Mã diệt vong. Trang History.com đưa ra 8 lý do dẫn đến sự sụp đổ này.

  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-2
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-3
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-4
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-5
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-6
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-7
  • Lot tran 8 ly do khien de che Tay La Ma sup do-Hinh-8
T.B (tổng hợp)