2 tháng sang Mỹ, Chi Pu từ kín đáo lại "ngựa quen đường cũ"

Tưởng như sang Mỹ sẽ kín cổng cao tường, Chi Pu bất ngờ tung ra loạt ảnh siêu cấp nóng bỏng gợi nhớ đến hồi còn ở Việt Nam.

 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
 • 2 thang sang My, Chi Pu tu kin dao lai
Theo PT/ Vietnamnet