Bật mí vợ doanh nhân giàu có của Quách Ngọc Ngoan

Theo Mỹ Niệm/ Vietnamnet -

Gần 7 năm yêu nhau thầm lặng, mối tình từng bị người đời gièm pha của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel cũng kết trái ngọt.

  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-2
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-3
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-4
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-5
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-6
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-7
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-8
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-9
  • Bat mi vo doanh nhan giau co cua Quach Ngoc Ngoan-Hinh-10