Chưa có con Kim Lý đã xứng “ông bố quốc dân” vì điều này

Thái An -

(Kiến Thức) - Dù không phải người sinh ra Subeo, nhưng những hành động và tình cảm mà Kim Lý dành cho cậu bé thì ân cần không khác gì cha ruột.

 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-2
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-3
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-4
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-5
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-6
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-7
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-8
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-9
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-10
 • Chua co con Kim Ly da xung “ong bo quoc dan” vi dieu nay-Hinh-11