Đỗ Thị Hà nói gì về phần thi phỏng vấn kín trước chung kết?

Đỗ Thị Hà vừa chia sẻ về phần thi phỏng vấn kín với ban giám khảo trước chung kết Hoa hậu Thế giới 2021.

  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-2
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-3
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-4
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-5
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-6
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-7
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-8
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-9
  • Do Thi Ha noi gi ve phan thi phong van kin truoc chung ket?-Hinh-10
Thu Cúc