Dự thảm đỏ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Ngọc Thảo diện váy xẻ cao thót tim

Xuất hiện trên thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Ngọc Thảo diện đồ cắt xẻ gam màu hồng.

 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-2
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-3
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-4
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-5
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-6
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-7
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-8
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-9
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-10
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-11
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-12
 • Du tham do, Hoa hau Do Thi Ha - Ngoc Thao dien vay xe cao thot tim-Hinh-13
Thu Cúc (Ảnh: BTC)