Gợi cảm là vậy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà không ít lần lộ... eo bánh mì

Trước chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà để lộ vòng hai kém thon gọn.

 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-2
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-3
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-4
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-5
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-6
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-7
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-8
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-9
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-10
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-11
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-12
 • Goi cam la vay, Hoa hau Do Thi Ha khong it lan lo... eo banh mi-Hinh-13
Thu Cúc