Hai con gái đáng yêu của Jennifer Phạm và chồng doanh nhân

Bé Na và bé Nấm - hai con gái của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải ngày càng xinh xắn.

 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-2
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-3
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-4
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-5
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-6
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-7
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-8
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-9
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-10
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-11
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-12
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-13
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-14
 • Hai con gai dang yeu cua Jennifer Pham va chong doanh nhan-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)