Khắc phục lỗi lộ viền nội y bằng cách nào?

Theo Zing -

Nếu không cẩn thận trong cách chọn đồ lót, lỗi lộ viền nội y có thể khiến bạn trông kém sang.