Loạt ảnh ngày nhỏ được giữ kín của con trai Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, một số nghệ sĩ như Ngọc Thanh Tâm, Dương Triệu Vũ, La Quốc Hùng cũng đăng tải hình ảnh ngày còn nhỏ của bé Polo Huỳnh.

 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-2
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-3
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-4
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-5
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-6
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-7
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-8
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-9
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-10
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-11
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-12
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-13
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-14
 • Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)