Minh Hằng 'đập hộp' quà sinh nhật, ông xã đại gia được 'ké' luôn

Những món quà của Minh Hằng có giá trị không đến tiền tỉ như những màn đập hộp quà sinh nhật khác.

  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-2
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-3
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-4
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-5
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-6
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-7
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-8
  • Minh Hang 'dap hop' qua sinh nhat, ong xa dai gia duoc 'ke' luon-Hinh-9
Nguyễn Chung