Nam Em đọ sắc dàn Người đẹp du lịch của Miss World Vietnam 2022

Bộ ảnh của Nam Em cùng 15 thí sinh xuất sắc nhất phần thi Người đẹp du lịch của Miss World Vietnam 2022 gây chú ý.

 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-2
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-3
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-4
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-5
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-6
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-7
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-8
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-9
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-10
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-11
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-12
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-13
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-14
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-15
 • Nam Em do sac dan Nguoi dep du lich cua Miss World Vietnam 2022-Hinh-16
Thu Cúc (Ảnh: BTC)