Người mẫu rơi váy, hớ hênh trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice

Google News

Vì không kiểm soát được bộ váy rộng và có phần cut-out mạo hiểm, Valery Kaufman đã gặp sự cố hớ hênh vòng một trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice.

 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-2
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-3
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-4
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-5
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-6
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-7
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-8
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-9
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-10
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-11
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-12
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-13
 • Nguoi mau roi vay, ho henh tren tham do Lien hoan phim Venice-Hinh-14
Theo Quốc Minh/ Zing