Quỳnh Nga hóa "chị Hằng", tránh sống ảo với Việt Anh

Quỳnh Nga và Việt Anh tránh xuất hiện cùng nhau sau ồn ào sống chung nhà.

  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
  • Quynh Nga hoa
Theo LIM/ Vietnamnet