“Siêu vòng 3” Khánh My ngày càng nhuận sắc hậu chia tay tình trẻ

Khánh My là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu vòng 3 một mét. Cô chia tay Tiến Vũ hồi cuối năm 2021.

 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-2
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-3
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-4
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-5
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-6
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-7
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-8
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-9
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-10
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-11
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-12
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-13
 • “Sieu vong 3” Khanh My ngay cang nhuan sac hau chia tay tinh tre-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)