Thủy Tiên, Trấn Thành phản ứng sao khi được minh oan vụ từ thiện?

Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đều có động thái sau khi được minh oan vụ kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020.

 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-2
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-3
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-4
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-5
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-6
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-7
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-8
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-9
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-10
 • Thuy Tien, Tran Thanh phan ung sao khi duoc minh oan vu tu thien?-Hinh-11
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)