Tình duyên lận đận của Hùng Thuận đóng bé An trong “Đất phương Nam“

24 năm sau khi đóng bé An trong "Đất phương Nam", Hùng Thuận sống độc thân. Trước đây, anh từng yêu một nữ DJ sau khi ly hôn.

  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-2
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-3
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-4
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-5
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-6
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-7
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-8
  • Tinh duyen lan dan cua Hung Thuan dong be An trong “Dat phuong Nam“-Hinh-9
Thu Cúc