Vy Oanh đáp trả khi bị tố nợ 30.000 USD mua hột xoàn

Bà Phương Hằng livestream tố Vy Oanh thiếu nợ 30.000 USD khi mua hột xoàn ở Mỹ. Nhanh chóng, Vy Oanh lên tiếng đáp trả.

  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-2
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-3
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-4
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-5
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-6
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-7
  • Vy Oanh dap tra khi bi to no 30.000 USD mua hot xoan-Hinh-8
Thu Cúc